Gezocht: Juryleden

we-want-you-MR 1890Gezocht: juryleden voor de stedenwedstrijden. Om de stedenwedstrijden door te kunnen laten gaan is de organisatie nog op zoek naar (hulp-) juryleden. Iedereen, ook de ouders van onze jeugdleden mogen jurylid worden. Hier wordt een cursus voor georganiseerd. Op 22 maart zullen de cursusdata bekend zijn, als startdatum wordt aan 26 april of 3 mei gedacht. De cursus neemt 1 hele zaterdag en 2 (donderdag-) avonden in beslag. Welke avonden hangt even af van de werktijden van de docent en de mogelijkheden in Dieren. De cursus zal uiterlijk in week 20 afgerond worden. De drempel ligt laag en er zijn geen kosten aan verbonden. Neem bij interesse uiterlijk 25 maart contact op met Wim Ritsema